Tag: Shrimad Bhagavad Purana

श्रीमद् भागवत महापुराण्

श्रीमद् भागवत महापुराण्

भागवतकथा अर्थात् ’श्रीमद् भागवत महापुराण्’ ही भगवंतांची वाङ्‌मयी मूर्ति आहे. हे स्वतः…